JFP, spol. s r.o.
Bytové spoločenstvá

Poistenie bytového domu poskytuje poistnú ochranu pre využívané priestory v bytovom dome, jeho príslušenstvo, stavebné súčasti a technologické zariadenia, či poistné krytie zodpovednosti pre spoločenstvo.

OTVÁRACIE HODINY


Pondelok - Piatok :
08:00 - 16:30
Sobota - Nedeľa :
zatvorené