JFP, spol. s r.o.
Profesie

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú inému pri výkone profesnej činnosti vykonávanej podľa príslušných právnych predpisov. Z tohto poistenia má poistený právo, aby poisťovňa za neho nahradila škodu spôsobenú inému na ušlom zisku.

OTVÁRACIE HODINY


Pondelok - Piatok :
08:00 - 16:30
Sobota - Nedeľa :
zatvorené