JFP, spol. s r.o.
Mestá a obce

Pri vykonávaní úkonov súvisiacich s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta alebo obce môže dôjsť k rôznym situáciám, ktoré nemôžu vylúčiť možnosť vzniku rizika zodpovednosti mesta alebo obce za vznik škody, preto je voľba poistenia tým správnym riešením.

OTVÁRACIE HODINY


Pondelok - Piatok :
08:00 - 16:30
Sobota - Nedeľa :
zatvorené